Inleiding

E-loket voor evenementen

3 gemeenten uit de regio Antwerpen Noord bundelden hun krachten voor de ontwikkeling van een evenementenapplicatie.

Via deze applicatie kan men online bij de gemeente een aanvraag doen voor het het organiseren van een evenement.

Wenst u een aanvraag te doen?
Klik dan op het logo van uw gemeente in onderstaande lijst.

Deelnemende gemeenten

Historiek

Vlaanderen leeft. In elke gemeente worden heel wat evenementen georganiseerd. De opvolging en behandeling van die evenementen is voor de gemeente erg complex geworden. De meeste evenementen vragen verschillende vergunningen, adviezen en maatregelen van verschillende diensten. En dat maakt het ook voor organisatoren vaak moeilijk.

 

In 2014 kwam dit probleem op tafel bij het intergemeentelijk overlegcomité van noodplanambtenaren IOC RANDwerpen. 3 gemeenten uit de regio Antwerpen Noord bundelden hun krachten en samen met de ICT-medewerkers van het IOC Digitale Regio werd een bestek uitgeschreven voor de ontwikkeling van een evenementenapplicatie.

Unieke samenwerking

De 3 deelnemende gemeentebesturen zijn Essen, Schilde en Stabroek. In elke gemeente werden de noodplanambtenaren, evenementencoördinatoren, ICT-diensten en alle adviserende diensten betrokken. Er werden werkgroepen opgericht voor de aanbesteding, de functionele analyse, het testen, de implementatie, de coördinatie en de communicatie. Ook politiezones, brandweerzones, federale politie en medische disciplines werkten mee via een klankbordgroep.

Het bijzondere aan deze samenwerking is dat er geen formeel samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten werd opgericht. Een echt unicum!

Ook in uw gemeente?

Als uw gemeente ook geïnteresseerd is in de evenementenapplicatie, neem dan gerust even contact op.

Contacteer ons